De markt voor biologische levensmiddelen heeft succes en breidt zich uit.

Bedrijven die biologische voedingsmiddelen willen bereiden dienen in het bezit te zijn van de juiste certificaten. Er moet een duidelijke administratie bijgehouden worden van biologische grondstoffen die binnenkomen, en biologische producten die geleverd worden aan bijvoorbeeld winkels of andere bedrijven. Biologische levensmiddelen moeten gescheiden worden opgeslagen van niet-biologische levensmiddelen, en de productielijnen moeten goed schoongemaakt worden, zodat er geen besmetting plaatsvindt van de biologische levensmiddelen met reguliere levensmiddelen.
Supermarkten willen het prijsverschil tussen gangbare en biologische levensmiddelen verkleinen, ondermeer door het stimuleren van betere samenwerking in de keten. Supermarkten hebben in de eerste drie kwartalen van 2010 opnieuw meer biologische producten verkocht. De omzet steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2009 met 20% naar 229 miljoen euro - de grootste groei ooit in de afgelopen tien jaar.

winkels restaurants fabrikanten webwinkels contact
Groene en biologische snacks: diverse producenten van biologische levensmiddelen proberen groene snacks populair te maken.


Help mee biologische consumpties BTW vrij te maken.

De Petitie:

De Rijksoverheid stelt dat in 2010 in haar bedrijfsrestaurants minimaal 40% aan biologische producten moeten worden gebruikt. In navolging zullen scholen en zorginstellingen meer gebruik moeten gaan maken van biologische catering. Met diverse marktpartijen zijn al diverse convenanten gesloten om de daad bij het woord te voegen. Dat is allemaal heel goed!

Essentieel onderdeel ontbreekt echter in alle afspraken. Wie betaalt de rekening ?
Juist, de consument. En wil die consument die rekening betalen?
Zolang biologische consumpties veelal twee keer zo duur zijn als niet biologische consumpties, zullen de doelstellingen niet gehaald worden.

Middels deze handtekeningenlijst willen wij heel concreet aan de overheid vragen de consument, die wil investeren in biologische consumptie, tegemoet te komen door voor de komende twee jaar alle eko gecertificeerde voedingsmiddelen BTW vrij te maken.
( BTW bedraagt nu op voedingswaren 6%). Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen en kan er weer BTW worden geheven.

In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto's, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.
Bron: biobtwvrij.nl


Verkopen biologische levensmiddelen weerstaan recessie
2-09-2009
De omzet van biologische levensmiddelen in supermarkten heeft niet te lijden onder de huidige recessie. In de eerste helft van 2009 is de omzet gestegen met 10%, tegen een totale groei van de supermarktomzet met 2,9%.

Oostenrijk: biologische levensmiddelen

Marktomvang
De totale omzet van de sector biologische levensmiddelen bedroeg in 2007 860 miljoen euro. Daarmee vormt deze subsector 6 procent van de totale Oostenrijkse levensmiddelenhandel. De omzet van biologische levensmiddelen wordt voor 64 procent gegenereerd door de detailhandel, hoofdzakelijk grote supermarktketens. Hiervan zijn Rewe, Spar en Hofer (Aldi) de grootste. Gezamenlijk beheersen deze drie 76,7 procent van de Oostenrijkse levensmiddelenmarkt. Daarnaast zijn biospeciaalzaken verantwoordelijk voor 16 procent van de omzet van biologische levensmiddelen. Slechts 7 procent van de omzet is voor export bestemd.

Een aanzienlijk aandeel van de biologische levensmiddelen wordt geleverd door de 19.997 geregistreerde bioboeren; zij vormen ongeveer 14 procent van het totale aantal boerenbedrijven. De bioboeren bewerken ongeveer 15 procent van de beschikbare landbouwgrond in Oostenrijk. Hiermee behoort het land tot de top van Europa.
Bron: http://www.evd.nl/home/landen/publicatie/lob.asp?bstnum=187494&landen=oos&rubrieken=niet%20pro&bron=evd&sortering=sorteercode


Afzet biologisch stijgt gigantisch in catering
De verkoop van biologische levensmiddelen heeft vorig jaar een sterke groei doorgemaakt. De bio-omzet steeg met 12,4 procent tegen een groei van 6,9 procent voor de totale foodmarkt. In catering werd een gigantische groei genoteerd.

Supermarkten zagen de bio-verkopen vorig jaar met 11,3 procent groeien naar 256,6 miljoen euro. Met een marktaandeel van 44 procent zijn de supers het belangrijkste verkoopkanaal voor biologische voeding. De speciaalzaken zitten daar met 40,2 procent net onder.


Biologische voeding mag geen chemisch-synthetische geur- kleur- en smaakstoffen bevatten en ook geen conserveringsmiddelen. Ook zijn er strenge eisen aangaande de etikettering.

Steeds meer winkels bieden een compleet assortiment biologische levensmiddelen.
Duitsers kopen biologische levensmiddelen vooral in de supermarkt.


EU: Biologische levensmiddelen:
een nieuwe verordening om de verdere ontwikkeling van de Europese biologische voedingssector aan te moedigen

De landbouwministers van de Europese Unie hebben een politiek akkoord bereikt over een nieuwe verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, die zowel voor de landbouwers als voor de consumenten eenvoudiger zal zijn. De nieuwe voorschriften omvatten een volledig samenstel van doelstellingen, beginselen en basisregels voor de biologische productie, alsmede een nieuwe permanente invoerregeling en een consistentere controleregeling. Het gebruik van het EU-logo voor biologische productie zal verplicht zijn, maar daarnaast kunnen ook nationale logo’s of privélogo’s worden gebruikt. Om de consumenten te informeren moet de plaats worden vermeld waar de producten zijn geteeld. Op levensmiddelen mag alleen een logo voor biologische productie worden aangebracht als ten minste 95 percent van de ingrediënten biologisch is. Wel wordt toegestaan dat bij niet-biologische producten biologische ingrediënten worden vermeld, maar dan uitsluitend op de ingrediëntenlijst. Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) blijft verboden. In de nieuwe verordening wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene grenswaarde van 0,9 procent voor de toevallige aanwezigheid van toegestane GGO’s ook voor biologische producten geldt. De lijst van in de biologische landbouw toegestane stoffen wordt niet gewijzigd. De nieuwe bepalingen maken het ook mogelijk regels inzake biologische aquacultuur, wijn en gist en biologisch zeewier toe te voegen. Voorts zullen in een tweede fase van deze herziening de bestaande strikte uitvoeringsbepalingen van de oude naar de nieuwe verordening worden overgeheveld, waarbij ze aan deze nieuwe verordening zullen worden aangepast...
http://www.evana.org/index.php?id=22709&lang=nl&PHPSESSID=f900e77f88fc48a52a
 


Ministerie LNV onderzocht gezondheid biologisch geproduceerde voeding
05-07-2008

‘Maatschappelijke partijen hebben de wens uitgesproken om aandacht te schenken aan de gezondheid van biologisch geteelde levensmiddelen. Op verzoek van de Tweede Kamer is op 30 november 2004 een wetenschappelijke workshop gehouden over de gezondheidsbevorderende eigenschappen van biologische levensmiddelen. De deskundigen kwamen tot de conclusie dat er op dat moment géén eenduidig oordeel over de gezondheid van biologische levensmiddelen mogelijk was. Er werd aanbevolen om op dit punt fundamenteel onderzoek te gaan doen. Op 21 maart 2006 heeft mijn voorganger u in dat kader een brief gestuurd om u te informeren over dat onderzoek naar de gezondheid van levensmiddelen van biologische oorsprong’’, stelt minister Gerda Verburg.

Medio 2005 is een breed consortium van het Louis Bolk Instituut met het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid, de Wageningen Universiteit (WUR) en TNO begonnen met het onderzoek. Dit consortium werd ondersteund door de Universiteit van Kassel (Duitsland), de Deense Biodynamic Research Association en het Centrum voor Smaakonderzoek. De kosten van het onderzoek van € 1.432.000,- werden gefinancierd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken (EZ) en door de RABO- en Triodos Bank. De kwaliteit en voortgang van dit onderzoek werden volgens de minister bewaakt door een wetenschappelijke begeleidingscommissie waarin deskundigen van verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten zitting hadden.


‘Voor het onderzoek naar de gezondheid van biologische levensmiddelen heeft de onderzoeksgroep in samenspraak met de biologische sector een onderzoekshypothese en -opzet geformuleerd. Volgens deze hypothese zouden biologische levensmiddelen onder meer gunstig zijn voor het natuurlijke afweersysteem van de mens. Om dit te onderzoeken, werden kippen gekozen als diermodel. Deze kippen werden in een onderzoeksfaciliteit van de WUR gehouden onder geconditioneerde omstandigheden en ze werden gevoederd met biologisch of gangbaar voeder. De studie werd ‘dubbelblind’ uitgevoerd om te voorkomen dat persoonlijke meningen van de onderzoekers en experts uit de begeleidingscommissie betreffende biologische levensmiddelen van invloed zouden kunnen zijn op de conclusies’, aldus de bewindsvrouw in een brief aan de Kamer, waarbij ze de afgeronde onderzoeksresultaten ‘Organic, More Healthy?’ aanbood. Het omvangrijke rapport toont de grondigheid aan waarmee de onderzoeksgroep heeft getracht de vraag naar de gezondheid van biologische levensmiddelen te beantwoorden.


Verburg: ‘De resultaten van het onderzoek tonen aan dat alle kippen die in het onderzoek gangbaar of biologisch voeder kregen, gezond waren. Desalniettemin werden er verschillen gevonden tussen beide groepen dieren die het gevolg moeten zijn van de voeders. Over de interpretatie van deze verschillen in het licht van ‘gezondheid’ konden de deskundigen het echter níet eens worden. In het rapport werd dan ook geconcludeerd dat het niet mogelijk was op basis van dit onderzoek een antwoord te geven op de vraag of biologisch geproduceerde levensmiddelen gezonder zijn dan die welke op een gangbare wijze geproduceerd zijn. Er wordt door de onderzoekers aanbevolen om het onderzoek met kippen te herhalen om te bezien of de resultaten reproduceerbaar zijn. Daarna zou naar de mening van de onderzoekers een vergelijkbaar onderzoek met zoogdieren (bij voorkeur varkens) moeten plaatsvinden.


Ik deel de conclusie uit dit rapport dat onderzoek naar de gezondheid van biologische levensmiddelen opmerkelijke resultaten laat zien. Ik concludeer echter dat er op dít moment onvoldoende consensus binnen de onderzoekswereld bestaat over de manier waarop de resultaten van dit onderzoek moeten worden geïnterpreteerd. Daarom kan ik de aanbevelingen voor vervolgonderzoek niet overnemen voordat meer duidelijkheid bestaat over de methodologie van dergelijk onderzoek naar de gezondheid van levensmiddelen.Ik zal de Gezondheidsraad vragen mij te adviseren op welke wijze onderzoek naar de gezondheid van levensmiddelen en diervoeders naar haar mening dient plaats te vinden.’
Bron: min. LNV

 

Biologisch hondenvoer, natuurlijk het allerbeste voor uw hond.

Biologische producten, natuurvoeding en adviezen

Alles over biologisch eten, natuurvoeding en allerlei producten

Biologische kleding

Lokaal eten.

Lokaal voedsel.

Ecologische catering, biologische catering

Zeereservaten zijn nodig om de visstand te redden


Stichting Duurzaam Verder