Wanneer is een boer een biologische boer?

De biologische boer

De biologische boer houdt een andere werkwijze aan dan een gewone boer. Er moet natuurlijk een verschil zijn dat ervoor zorgt dat de ene boer zichzelf mag presenteren als biologische boer en de andere boer niet. Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk wanneer er nu wel en niet gesproken mag worden van een biologische boer. Gelukkig zijn er meerdere zaken waaraan een biologische boer te herkennen is.

Strenge regels voor de biologische boer

Een biologische boer moet zich aan strenge regels houden. Dit is natuurlijk ook terecht, want mensen die de voorkeur geven aan biologische producten moeten wel zeker kunnen zijn dat de producten die zij kopen daadwerkelijk biologisch zijn. Zowel aan bedrijven in de landbouw als een de veehouderijen in ons land worden strenge eisen gesteld aan de werkwijze. Deze hebben betrekking op het welzijn van de dieren en op de omgang met de natuur en het milieu. Wanneer een boer zich niet aan alle regels houdt, dan mag deze zich geen biologische boer noemen.

Het welzijn van de dieren

Boeren die dieren in kleine en vieze hokken vetmesten voor de slacht mogen zichzelf uiteraard niet presenteren als biologische boeren. Een biologische boer moet zorgen voor een goed welzijn van de dieren. Dit betekent dat er goed rekening moet worden gehouden met de natuurlijke leefomgeving en het natuurlijke gedrag van de dieren, zodat dit zo veel mogelijk kan worden aangehouden. Dit wil zeggen dat de kippen gewoon buiten moeten kunnen scharrelen, dat de koeien vrij rond moeten kunnen lopen in een mooie wei en dat bijvoorbeeld varkens kunnen rollebollen in de modder. De gezondheid van de dieren is belangrijk. Er mogen geen groeihormonen of preventieve medicijnen worden gegeven. Een biologische boer mag tot slot ook geen onnodige ingrepen uitvoeren. Het komt voor dat boeren de snaveltjes van de kippen verwijderen of de staarten van de varkens amputeren. Dit is een biologische boer niet toegestaan.

Aandacht voor de natuur en het milieu

Naast de goede zorg voor dieren, waardoor de dieren zo gelukkig en zo vrij mogelijk leven, moet de biologische boer zich ook houden aan regels met betrekking tot een goede zorg voor de natuur en het milieu. In principe wordt er (bijna) geen gebruik gemaakt van synthetische of chemische bestrijdingsproducten. Uiteraard kan een biologische boer te maken krijgen met insecten die schadelijk zijn of met schimmels. Er moet dan worden gekozen voor een natuur- en milieuvriendelijke bestrijdingsmethode. Onkruid wordt met een machine of handmatig verwijderd en niet door gif te gebruiken. Biologische boeren maken over het algemeen ook geen gebruik van kunstmest, maar gebruiken de mest uit hun eigen biologische boerderij.

Producten van de biologische boer

De producten van de biologische boer zijn tot stand gekomen op een natuurlijke manier. Het vlees is afkomstig van dieren die een mooi en gezond leven hebben gehad, of het nu gaat om kippen, koeien of bijvoorbeeld varkens. Uiteraard geldt dit ook voor de eieren van de kippen. De producten van een biologische boer komen niet in aanraking met chemische producten of onnodige andere stoffen.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *