Biologisch fruit

door

in

Steeds meer telers van biologisch fruit

Biologisch fruit gaat het steeds beter doen in de gewone supermarkten. De consument is door de afgelopen jaren heen meer waarde gaan hechten aan biologische producten. Hierbij lag de focus in eerste instantie vooral bij het kopen van biologisch vlees, maar nu kiezen ook steeds meer mensen voor biologisch fruit in plaats van gewoon fruit. Hiermee zien we dat gewone supermarkten steeds meer gedwongen worden om meer biologische producten in het assortiment op te nemen om nog goed aan de vraag van de consument te kunnen blijven voldoen.

Biologisch fruit is natuurlijker

Biologisch fruit is op een puur natuurlijke wijze geteeld door de fruittelers. Er wordt tijdens het proces geen gebruik gemaakt van kunstlicht, kunstmest of bijvoorbeeld kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Het is dan ook zo dat biologisch fruit een heel stuk schoner is dan niet-biologisch fruit. Dit geldt overigens niet alleen voor het fruit, maar ook voor groenten. Landbouwbedrijven die niet biologisch werken maken vaak gebruik van pesticiden, waardoor dit in de grond terecht komt en de producten dus worden geteeld op vervuilde grond. Daarnaast is er natuurlijk, naast de landbouw, ook nog de glastuinbouw. Dit is dan weer veel meer belastend voor het milieu, vooral omdat er erg veel gas moet worden verstookt bij het op de juiste temperatuur houden van de kassen. Een fruitteler mag zichzelf biologisch noemen wanneer er wordt gewerkt met een minimale belasting van milieu en natuur.

Gezondheidsrisico’s van niet-biologisch fruit

Consumenten kiezen vaker voor biologisch fruit en voor velen heeft dit als hoofdreden dat het beter is voor de aarde, maar er zijn ook zeker mensen die kiezen voor biologisch fruit uit angst voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van het eten van niet-biologisch fruit. Niet-biologisch fruit kan pesticiden bevatten. Het is dan ook niet zonder reden dat er altijd wordt aangeraden om fruit en groenten eerst goed onder de kraan te wassen voordat deze worden gegeten. Dit doet niet iedereen, waardoor het zou kunnen dat de grotere hoeveelheid aan pesticiden in het lichaam terecht komt. Op de lange termijn kan dit veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierbij valt te denken aan een verhoogd risico op miskramen, kanker, luchtwegproblemen en psychische aandoeningen, zoals depressies.

Biologisch fruit en biologische groenten zijn wel duurder

Biologische producten zijn over het algemeen wat duurder dan niet-biologische producten en voor fruit en groenten is dit niet anders. Wanneer je in de supermarkt bewust kiest voor biologisch fruit, dan betaal je er gewoonweg wat meer voor. Hier is ook een belangrijke reden voor. Het is namelijk zo dat er bij het teelproces geen pesticiden en kunstmest worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat fruit en groenten minder snel groeien, waardoor de teler per hectare land gewoonweg minder kan verdienen door biologisch te werken. Om toch een goed inkomen over te houden aan de teelt van biologisch fruit en biologische groenten is het dus nodig om de prijzen te verhogen. Toch zorgen de hogere prijzen niet voor een slechtere verkoop. Het aantal telers van het biologische fruit groeit dan ook nog steeds. In 2016 was een groei van maar liefst 10 procent te zien.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *